خانم دکتر لیلا لندی اصفهانی، فعال امور زنان و خانواده

از قصه‌ی ما

خانم لیلا لندی اصفهانی در محورهای امور آموزشی- مدیریت و کارآفرینی برگزیده سومین دوره جایزه جهانی گوهرشاد شدند.

دکتر لیلی لندی

فعالیت ها:

  • طراحی بانک اطلاعات و شبکه سازی بانوان نخبه اصفهان
  • مبتکر برنامه «یک دریا عشق» برای بیماران اوتیسم و مادرانشان
  • مبتکر برنامه «نیم نگاهی به من» برای فرزندان طلاق و برقراری ارتباط عاطفی با خانواده هایشان
  • مشارکت در کارآفرینی برای 500 نفر از بانوان بی سرپرست یا بدسرپرست یا نیازمند با عنوان نذر خیریه امام حسین(ع)
  • برنامه های متنوع آموزشی برای 6000 نفر کانون مادران
  • مدیریت و برنامه ریزی برای مربیان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
  • اعزام استاد و مربی به زندان زنان
  • تدوین نظامنامه کلینیک تخصصی گل و گیاه
  • برنامه های آموزشی در دارالقرآن خواهران اصفهان
  • برنامه های آموزشی در بسیج خواهران اصفهان

فیلم کوناه معرفی