تقاضای خلبانان برای ماموریت علیه آمریکا

شب شهادت سردار سلیمانی

امیر عزیز نصیرزاده با اشاره به اعتقادات راسخ خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در شب شهادت سردار سلیمانی ما تا پای شروع یک جنگ تمام عیار با دشمن رفتیم؛ پس از شهادت سردار سلیمانی خلبانان از ما طلب مأموریت می‌کردند.

ویدئو
روایت فرمانده نیروی هوایی ارتش از شب شهادت حاج قاسم سلیمانی