امیر امین صفت

امیر امین صفت دوران انقلاب از مبارزینی بود که با اکثر گروه های مخفی و چریکی اسلامی در ارتباط بود. 5 بار توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. نماینده آیت الله خزعلی در اعتصابات نفت شد. تکثیر اعلامیه، چاپ عکس امام، عکاسی از تظاهرات ها، دیوارنویسی از دیگر اقدامات او بود. با پیروزی انقلاب شبانه روز برای حفاظت از شهر اهواز تلاش می کرد. استان داری، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، سپاه پاسداران، شرکت ملی گاز و بسیج دانش آموزی دیگر فعالیت های انقلابی او می باشد

منبع

دفتر تاریخ شفاهی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی اهواز