یک کشاورز خیر

از قصه‌ی ما

ولی الله عباس پوردر خرید و فروش مرکبات فعالیت دارند.'سال 95 با وامی که از کمیته امداد میگیرند در زمینه خرید دام اشتغالزایی میکند' 120 راس گوسفند توانسته اند پرورش دهند در سال 97 در زمینه مرکبات سود بالایی بدست می آورند که مقداری از آن را صرف امورات کمیته امداد میکنند. در بحث جهیزیه - وسایل کمک معیشتی -و لوازم التحریر 'از همین درآمد اشتغالزایی کمک های خیرخواهانه ایی برای محرومین اختصاص داده اند.'100 کودک تحت پوشش و 10 خانوار را تحت حمایت مادی و مالی دارند. یک منزل مسکونی که بدون اجاره بها به مدت یکسال در اختیار زوج های جوان محروم قرار میدهند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین