گل زرین امیری

از قصه‌ی ما

معرفی

خانم گل زرین امیری متولد 1331 است. برادر وی غلامرضا امیری از شهدای دفاع مقدس میباشد. ایشان در رامهرمز در منزل شخصی خود لباس های رزمندگان را میشته و کار¬های خیاطی انجام میداده است.