تمام سیاهه‌های عمومی

از قصه‌ی ما

نمایش یک‌جای تمام سیاهه‌های موجود در قصه‌ی ما. می‌توانید با انتخاب نوع سیاهه، نام کاربری (حساس به کوچکی و بزرگی حروف) و صفحه‌های تغییریافته (حساس به بزرگی و کوچکی حروف)، نمایش را محدودتر سازید.

سیاهه‌ها
  • ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۹ Root بحث مشارکت‌ها صفحهٔ مهریه همسر را ایجاد کرد (صفحه‌ای تازه حاوی «دوستان شهید مهدی باکری – فرمانده شجاع لشکر ۳۱ عاشورا - می‌گویند:آن زمان که مهدی مجرد بود خیلی به او یادآوری می‌شد که ازدواج کند و ایشان با صداقت وصف ناپذیری می‌گفتند: «آن آدمی که من در انتظار اویم باید بتواند اسلحه به دست بگیرد» '''او مهریه همس...» ایجاد کرد)