تاریخچهٔ نسخه‌های «مهریه همسر»

از قصه‌ی ما

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (فعلی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

  • فعلیقبلی ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۹Root بحث مشارکت‌ها ۹۱۹ بایت +۹۱۹ صفحه‌ای تازه حاوی «دوستان شهید مهدی باکری – فرمانده شجاع لشکر ۳۱ عاشورا - می‌گویند:آن زمان که مهدی مجرد بود خیلی به او یادآوری می‌شد که ازدواج کند و ایشان با صداقت وصف ناپذیری می‌گفتند: «آن آدمی که من در انتظار اویم باید بتواند اسلحه به دست بگیرد» '''او مهریه همس...» ایجاد کرد