مردم فکر می کردند که کودتا شده

از قصه‌ی ما

روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، صدای انفجارهایی در فرودگاه «مهرآباد» شنیده می‌شود. آن زمان، رسانه‌های خاصی وجود نداشته است تا این مسئله دربین مردمِ تهران، به‌وجود بیاید که کودتا شده است؛ اما مردم که هنوز اسلحه‌هایشان را تحویل نداده بودند، به‌زعمِ‌این‌که کودتا شده است، به‌سمت فرودگاه «مهرآباد» می‌روند و آنجا را محاصره می‌کنند. بعد از این محاصره، نیروی هواییِ ارتش، به «مهرآباد» می‌رود و برای مردم توضیح می‌دهد که کودتا نشده‌است، بلکه کشورِ عراق به‌ ایران حمله کرده است.

منابع1.سایت خبری ایام