جمعیت امام حسن (ع)

از قصه‌ی ما

محمد امین شمسی مسئول این مجموعه که ازسال 92 شروع به فعالیت کرده است.در حوزه تخصصی عمرانی با ساخت و مرمت منازل مسکونی محرومین - در حوزه اشتغالزایی با تشکیل بازارچه برای خانم های سرپرست خانوار و همچنین وجود زیر ساخت های فضای مجازی به این قشر خدمت رسانی میکند. در حوزه های آموزشی - فرهنگی - بهداشت و درمان و ورزشی نیز در حال فعالیت میباشد. [۱]

  1. شبکه سه– مجموعه خط شکن – جهادگران